Voorwaarden GPS wijzer bestellingen en activiteiten

Boek

Bedenktijd
Alle bestellingen worden met de grootst mogelijk zorg behandeld. Bestellingen worden zo veel als mogelijk dagelijks verzonden. Maar soms zijn we ook onderweg en wordt het een dag later verzonden. Naar een land buiten Nederland verzenden we via de internationale post. De levertijd in het buitenland is afhankelijk van de postdienst van het betreffende land.

Ben je niet tevreden over de bestelling dan heb je na aanschaf van het boek gps wijzer een bedenktijd van 14 dagen. Deze datum gaat in nadat je het boek heeft ontvangen. Het boek kan tijdens deze bedenktijd worden geretourneerd aan gps wijzer, Vondelstraat 19, 6573CA te Beek, Nederland. De verplichting tot betaling komt daarmee te vervallen zodra het boek door ons in goede staat is ontvangen. Het boek gps wijzer mag dus geen sporen van gebruik of beschadigingen vertonen. Het betaalde aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen terugbetaald.  De kosten van de retourzending en onze verzendkosten worden niet vergoed.

Cursussen

Algemeen

Iedere deelnemer(ster) aan een activiteit van GPS wijzer en/of degene die de betalingsverplichting op zich neemt, wordt geacht van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.

Activiteiten van GPS Wijzer vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend te onzer beoordeling – kunnen wij bepalen dat de activiteit wordt geannuleerd. In dat geval ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit bericht en zal de reeds betaalde vergoeding volledig worden gerestitueerd.

Inschrijving voor een gedeelte van een activiteit is niet mogelijk. De begin- en eindtijd kan per activiteit verschillen. Deelnemer(ster) is zelf verantwoordelijk om deze informatie tijdig in te winnen. Deze informatie wordt op de website vermeld en uiterlijk een week voor aanvang van een cursus ontvangt de deelnemer per mail uitgebreide informatie over de cursus. Deelname aan cursussen, workshops of andere activiteiten van GPS wijzer is geheel op eigen risico. GPS Wijzer is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van materiaal of voorwerpen van de deelnemer tijdens een activiteit.

Onder ‘deelnemer(s)’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan één of meer van onze activiteiten wenst deel te nemen, dan wel door ons zodanig als deelnemer(ster) is geaccepteerd.

Onder ‘activiteit’ wordt in deze voorwaarden verstaan alle van GPS Wijzer uitgaande activiteiten zoals opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, lezingen etc.

Inschrijven en betaling cursus en dagactiviteit

Tenzij in enig aanbod van ons anders vermeld, kan de deelnemer(ster) zich uitsluitend inschrijven via de website gps-wijzer.nl. Bij inschrijving dien je je te registreren en de deelnemerskosten direct via een elektronische betaling of via een overschrijving te voldoen.

Annuleringen cursus of dagactiviteit

Annulering van een deelname dient via het contactformulier ingediend te worden.

De terugbetaling van deelnamekosten, verbonden aan annulering van een deelname, bedragen: 80% van de prijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus of activiteit. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% terugbetaald. Daarna bestaat er geen recht meer van terugbetaling. Verschuiven naar een andere datum kan tot 14 dagen voor de cursus en alleen naar een cursus die al gepland staat en nog niet is volgeboekt. Is er geen nieuwe cursus gepland, dan kan er helaas niet verschoven worden. Deze annuleringsregels gelden ongeacht de reden van annulering.

Bedragen van € 5 of lager worden niet gerestitueerd.

Indien GPS Wijzer de activiteit moet annuleren in verband met te weinig deelnemers, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden heeft de deelnemer(ster) recht op de activiteit op een ander tijdstip of locatie (indien mogelijk) te volgen. De deelnemer(ster) heeft dan tevens het recht om deelname te annuleren. De reeds betaalde inschrijfkosten worden dan volledig gerestitueerd.

Foto’s

Tijdens de activiteiten kunnen we foto’s maken. Indien je niet wenst dat een foto waarop jij bent afgebeeld op onze website of FaceBookpagina wordt geplaatst, verzoek ik je dit bij aanmelding of begin van een activiteit te melden. Indien je wilt dat we een foto waarop jij bent afgebeeld, wilt laten verwijderen, verzoeken we je contact met ons op te nemen.

eBooks

eBooks worden direct na elektronische betaling vrijgegeven. Indien voor handmatig overmaken wordt gekozen, wordt het eBook vrijgegeven nadat de betaling is ontvangen. Dit kan een tot twee dagen duren.

eBooks kun je niet retourneren. Ook het annuleren van een bestelling van een eBook is niet mogelijk. Zodra de download-link is verstuurd, is het voor gps wijzer niet meer mogelijk de bestelling ongedaan te maken.

Let dus goed op voordat je een eBook bestelt of het het juiste eBook is. eBooks worden in pdf formaat geleverd.

Privacy

Lees hier informatie over ons privacybeleid.