Garmin GPS Map60 en eTrex Vista – Legend – Summit

De Garmin GPSMap60 (CSX), eTrex Legend, Summit en de Vista (hcx) zijn zeer populaire gps toestellen geweest. Ook nu zijn ze nog prima bruikbaar.

Handleiding Garmin gpsmap 60 en etrex Vista, Legend, Summit

Deze populaire gps´en hebben we beschreven in de eerste editie van gps wijzer. Deze is nog steeds als e-book verkrijgbaar. We hebben de specifieke beschrijving voor dit toestel ook in een handleiding samengebracht die we hier aanbieden. Je kunt zelf bepalen wat deze handleiding voor je waard is en dat bedrag doneren.

Download het document via:

In vergelijking met de nieuwste toestellen zijn er wel een aantal beperkingen bij deze toestellen ten opzichte van de nieuwere gps´en:

– er kan slechts één kaartdocument worden ingelezen.

– het lezen van de kaart gaat traag.

– de routeringsmogelijkheden zijn beperkt.

– het aantal routes en tracks is beperkter.

– het aantal trackpoints is gelimiteerd tot maximaal 500.

– je kunt geen profielen aanmaken en gebruiken.