Uitwaaier 14 km Ballum Ameland

Uitwaaier is een typische eilandwandeling die start over het strand. In het begin zult u meestal wind tegen hebben. Na het strand wisselen duin, heide en moerassig gebied elkaar af.

Vogeltip: In de eerste twee weken van maart kunt u in dit vogelrijke gebied aan uw trekken komen. Gedurende deze periode zijn alle gebieden nog vrij toegankelijk.

Tijdens het broedseizoen en gedurende zeer drassige periodes loopt u het alternatief.

Startpunt: Strandpaviljoen Ballum, Strandweg 20, 9162 EV Ballum Friesland

Download gps wandeling: Uitwaaier 14 km Ballum Ameland

Reactie:

Wat is deze wandeling een prachtige gelegenheid om dit eiland op een heel bijzondere manier te leren kennen. Met name het strandgedeelte is zeer indrukwekkend, mede vanwege de zeer aparte kenmerken van het zogeheten groene strand en het zeer weidse en eindeloze karakter van deze Amelandse kuststrook. Verderop is het volop genieten van de heide- duin- en moerasgebieden waar deze route doorheen voert en waar de natuur alle kansen krijgt om tot ontplooiing te komen. Wij hebben deze wandeling ervaren als een bijzondere meerwaarde tijdens ons verblijf op dit waddeneiland. Piet Laan.Wat is deze wandeling een prachtige gelegenheid om dit eiland op een heel bijzondere manier te leren kennen. Met name het strandgedeelte is zeer indrukwekkend, mede vanwege de zeer aparte kenmerken van het zogeheten groene strand en het zeer weidse en eindeloze karakter van deze Amelandse kuststrook. Verderop is het volop genieten van de heide- duin- en moerasgebieden waar deze route doorheen voert en waar de natuur alle kansen krijgt om tot ontplooiing te komen. Wij hebben deze wandeling ervaren als een bijzondere meerwaarde tijdens ons verblijf op dit waddeneiland. Piet Laan.

« Terug naar de kaart