Waarom zet je de wereldkaart / Worldwide DEM Basemap aan?

GPS Wijzer adviseert in haar boeken de wereldkaart – Worldwide DEM Basemap – altijd Aan te zetten. Waarom eigenlijk?

Worldwide DEM Basemap Sommigen denken dat dat te maken heeft met het verkrijgen van de juiste hoogtegegevens als je op de kaartpagina een waypoint aanmaakt (zoals je in hoofdstuk 9.1 leert; zie ook hoofdstuk 11.1). Dat is niet juist. Die hoogtegegevens krijg je ook als al je kaarten Uit staan.

Kaart in- en uitzoomen

Het heeft wel te maken met het sterk uitzoomen van je gps-kaart. We gaan in de volgende uitleg uit van een eTrex 35 waarin de WW Dem Basemap en de OFM BNL aanstaan met de instelling Detail > Normaal; dat laatste is de standaardinstelling. De afbeelding links is op een redelijk wandel- of fiets zoomniveau van 80m; je ziet geen enkel gegeven over de plaats waar je bent. Wil je je oriënteren op je omgeving, dan zoom je flink uit, tot bijvoorbeeld 5km: afbeelding rechts. Het opbouwen van je kaartscherm heeft al enige vertraging, merk je. Ga je nog verder, naar 12km (volgende afbeelding links) dan gaat de opbouw echt langzaam en het resultaat is een vrij onoverzichtelijke wirwar van lijnen. Bij verder uitzoomen (naar 20km en hoger) schakelt je gps automatisch over op het tonen van alleen de WW DEM kaart (afbeelding rechts). Geen vertraging in de opbouw meer. Maar of je er wat aan hebt… Zoom je uit naar 80km, dan springt de kaart in Noord boven (derde afbeelding links).

Invloed Detail instelling kaart

Wijzig je de instelling Detail > Normaal naar Minder of Minst, dan komt de overgang naar de WW Dem kaart al bij 8km dan wel 5km. Stel je in op Meer of Meest, dan komt de kaartovergang bij 30km of 80km. De overgang Noord boven blijft steeds op 80km.

Interessant detail: heb je de kaart van het Fietsroutenetwerk Nederland aanstaan, dan wordt die niet onderdrukt, hoe ver je ook uitzoomt. En dus zie je helemaal geen kaart, alleen groene wirwar (laatste afbeelding rechts).

Bij het gebruik van andere kaarten, is het effect hetzelfde; we kozen voor de OFM BNL omdat gebruikers van veel andere modellen deze kaart herkennen. Behalve die doosjes met groen deksel… Die zie je alleen als je een toestel met veel geocaches gebruikt, totdat je uitzoomt boven de 5km, onafhankelijk van de Detail-instelling. En zelfs als je alle kaarten Uit zet, blijf je de caches zien.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht