Tracks corrigeren met RTWtool van Javawa

track corrigerenEen track kan met het programma BaseCamp van Garmin worden aangepast. Je kunt daarmee tracks corrigeren door te filteren, punten verplaatsen, splitsen in verschillende stukken en meerdere tracks aan elkaar koppelen. Hoe je dit doet, lees je in onze boeken gps wijzer voor outdoortoestellen en de gps wijzer voor de recreatieve en sportieve fietser.

Met RTWtool tracks corrigeren

Ook met het programma RTWtool van Javawa kun je een aantal correcties uitvoeren zoals tracks corrigeren en filteren. Dit programma kun je downloaden via de website van Javawa. Weliswaar wordt het programma niet meer ondersteund, maar is nog uitstekend bruikbaar.

Track corrigeren door te filteren

Probeer eerst het filteren uit. Via Open bestand kun je het bestand met daarin de track in RTWtool openen. Bij Instellingen > Filteren kunnen een aantal instellingen gemaakt worden:

  1. Filtermethode > Hoekmethode. Hierbij worden trackpoints gefilterd die een kleine hoek maken met het vorige trackpoint, omdat je daar toch rechtdoor gaat.
  2. Max. aantal punten > Track: kies bijvoorbeeld een getal tussen de 5 en 20 punten per km. Dit voer je in door 10/km. Je kunt ook kiezen voor een maximum aantal of een percentage van het origineel, bijvoorbeeld 1000 punten of 40%. Bij de laatste keuze verminder je het aantal punten met 60%.

Daarna kies je in het hoofdscherm bij Uitvoer naar > Garmin bestand (.gpx/.gdb); bij Tracks > Uitvoeren als > Tracks en Bewerking > Filteren (****). Waarbij de **** staan voor je keuze bij de instellingen. Als je de track nog verder wilt gebruiken, klik je op Hergebruiken.

Tracks aanpassen

Hoe kun je een track met daarin een lange rechte lijn corrigeren of een track met een foutief start- of eindpunt? Open de track in RTWtool. De track pas je aan via: Tracks > Bewerking > Tracklogs corrigeren > Converteren. De track wordt opgesplitst of foutieve punten worden verwijderd. Je kunt het bestand opslaan in een door jou gekozen map en het resultaat zie je in RTWtool onder het tabje Uitvoer. Via Toon op kaart zie je de track op de kaart.

« Terug naar nieuwsoverzicht