Koers instellingen in BaseCamp

koers instellingenIn het programma BaseCamp van Garmin kun je bij de koers instellingen vijf keuzes maken. Wat betekenen deze verschillende keuzes en waar zie je het terug. We geven uitleg bij deze instelling. Garmin kent de volgende koers instellingen:

  • Automatische magnetische variatie: de declinatie wordt in BaseCamp automatisch toegepast.
  • Grid: het “grid”-noorden is het noorden van het assenstelsel zoals dat op een kaart staat aangegeven. Dit wordt ook wel het kaart noorden genoemd. Er kan een afwijking in zitten ten opzichte van het ware noorden. Verschillende soorten positieweergaven kunnen een verschillend noorden gebruiken. Tegenwoordig wordt vaak het UTM grid gebruikt.
  • Waar: er wordt gemeten vanaf het werkelijke noorden; andere begrippen die hiervoor worden gebruikt zijn: het of echte geografische noorden. Het ware noorden is het snijpunt van de draaias met het aardoppervlakte en ligt ergens in de Noordelijke IJszee.
  • Magnetische variatie (declinatie) voor gebruiker: de afwijking kan hier handmatig ingevoerd worden. Een kompasnaald richt zich naar het magnetische noorden dat wordt bepaald wordt door de magnetische straling. Het magnetisch veld is echter niet overal op aarde gelijk en het wijzigt ook nog eens in de loop van de tijd. De kompasnaald zal dus niet overal op aarde dezelfde richting uitwijzen. Het verschil tussen het geografische noorden en het magnetische noorden wordt de magnetische declinatie genoemd. Je kunt de magnetische declinatie vinden op de website magnetic-declination.com.

koers instellingen variatiekoers instellingen Basecamp

 

 

 

  • Windrichting: er wordt een van de acht windrichtingen aangegeven. Dit is dus meer een globale aanduiding.

Wil je meer weten, lees bijvoorbeeld de koersen wiki. Je kunt uiteraard ook een kaart en kompas boek raadplegen.

Hierna zie je afbeeldingen nadat er verschillende instellingen zijn gemaakt. De lijn is getrokken van rechtsonder naar linksboven. Het getal geeft de koers aan in graden.

koersinstellingen basecampgridwaarkoers instellingen

 

 

 

 

 

Ook als je het eigenschappenscherm van een route of track opent dan zul je zien dat er bij elk punt een koers staat. Wanneer je de instelling aanpast, moet je eerst Basecamp afsluiten en weer opnieuw opstarten om de wijziging te zien bij de route of track.

koersinstellingen basecampkoersinstellingen basecamp

 

 

 

 

 

Tenslotte zie je in BaseCamp als je een route of track tekent onderaan het scherm de koers ten opzichte van het laatste punt.

koers

 

 

« Terug naar nieuwsoverzicht