Garmin termen tabel voor touchscreen toestellen

Garmin gebruikt in haar vertalingen voor bepaalde begrippen niet consequent dezelfde termen. In onze boeken hanteren we wel steeds dezelfde benamingen. We hebben voor de verschillende toestellen een ‘vertaaltabel’ gemaakt, zodat je steeds weet welke termen wij in ons boek gebruiken.

termentabel montana_610_680

termentabel Oregon_6xx

termentabel Oregon_7xx

termentabel etrex_20_30

termentabel etrex_touch

termentabel map_62_64

termentabel map_66

termentabel montana_600_650